Ako si vybrať?

Istiace body

Istiace body slúžia na zaistenie dverí v bezpečnostnej zárubni. Ich počet je síce podstatný, avšak nie je rozhodujúci. Z hľadiska bezpečnosti je najdôležitejším parametrom bezpečnostná trieda.

Pasívne istiace body

 • vysunuté a pevne uchytené k oceľovej konštrukcii dverí, slúžia proti vysadeniu zo závesov, páčeniu a vytláčaniu zo zárubne

Aktívne istiace body

 • vysúvateľné, ovládané zámkom, navarené do konštrukcie dverí, slúžia proti vysadeniu zo závesov, páčeniu a vytláčaniu zo zárubne

Určenie do prostredia

Bezpečnostné dvere môžu byť buď do interiéru – do bytov a kancelárií vo vnútri budovy, alebo aj do exteriéru – do domov, pavlačových bytov a iného vonkajšieho prostredia.

Do interiéru

 • spĺňajú všetky kritéria dané miestom inštalácie dverí,
 • protipožiarna úprava,
 • povrchová úprava laminovaná, dýhovaná, farba v škále RAL, podľa vlastného výberu,
 • možné dodatočné skrátenie cca o 3 cm.

Do exteriéru

 • nízky súčiniteľ prechodu tepla, montáž do špeciálnej zárubne s termoizolačným obkladom,
 • protipožiarna úprava,
 • vodeodolná povrchová úprava laminovaná, farba v škále RAL, podľa vlastného výberu.

Spôsob odomykania

Dvere je možné zamykať buď mechanickým otočením kľúča, alebo pomocou elektronických zariadení.

Zamykanie kľúčom

 • mechanický pohyb kľúča je prenášaný na bezpečnostnú vložku, zámok a rozvorový mechanizmus dverí,
 • možnost zamykať jedným kľúčom viacero dverí – systém hlavného a generálneho kľúča.

Doplnky zvyšujúce bezpečnosť dverí

Bezpečnostná zárubňa

Nevyhnutná súčasť bezpečnostných dverí. Je niekoľkonásobne zosilnená v zámkovej časti a v najčastejšie napádaných miestach, znemožňuje roztiahnutie, rozlomenie a tým vypáčenie dverí.

Bezpečnostné kovanie

Certifikované bezpečnostné kovanie s prekrytím chráni bezpečnostnú vložku proti odvrtaniu a vylomeniu. Voľbu kovania je nutné prispôsobiť bezpečnostnej triede vybraných dverí – zvoliť si rovnakú alebo vyššiu bezpečnostnú triedu.

Bezpečnostná vložka

Bezpečnostné vložky sú odolné voči odvŕtaniu, vyhmataniu a nedeštruktívnej metóde. Voľbu vložky je nutné prispôsobiť bezpečnostnej triede vybraných dverí – zvoliť si rovnakú alebo vyššiu bezpečnostnú triedu.

Bezpečnostná reťiazka

Umožňuje čiastočné otvorenie dverí, pri ktorom nie je možný vstup osôb. Jednotlivé články sú zvárané, čo zabraňuje ich roztiahnutiu.

Panoramatický priezorník ( kukátko )

Panoramatický priezorník vytvára širokouhlý obraz prostredia na druhej strane dverí, zorný uhol pohľadu je úplný, t.j. 180°.

Partneri

SOLODOOR, a.s.
REÁLNE SKÚSENOSTI ZÁKAZNÍKOV
GARÁŽOVÉ A PRIEMYSELNÉ BRÁNY
UZAMYKACIE VLOŽKY