Warning: include(/nfsmnt/hosting1_2/5/8/58a57e45-a990-4af1-ad8b-544a078341e8/bezpecnostnedvere.com/web/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/f/f/ff454c3f-0d47-4fe5-bfc9-305db322de65/bezpecnostnedvere.com/web/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65

Warning: include(): Failed opening '/nfsmnt/hosting1_2/5/8/58a57e45-a990-4af1-ad8b-544a078341e8/bezpecnostnedvere.com/web/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /data/f/f/ff454c3f-0d47-4fe5-bfc9-305db322de65/bezpecnostnedvere.com/web/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65

Warning: include_once(/nfsmnt/hosting1_2/5/8/58a57e45-a990-4af1-ad8b-544a078341e8/bezpecnostnedvere.com/web/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/f/f/ff454c3f-0d47-4fe5-bfc9-305db322de65/bezpecnostnedvere.com/web/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82

Warning: include_once(): Failed opening '/nfsmnt/hosting1_2/5/8/58a57e45-a990-4af1-ad8b-544a078341e8/bezpecnostnedvere.com/web/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /data/f/f/ff454c3f-0d47-4fe5-bfc9-305db322de65/bezpecnostnedvere.com/web/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82
Bezpečnostné triedy - Bezpečnostné dvere

Bezpečnostné triedy

Bezpečnostné dvere musia byť odolné proti vlámaniu. Je to vlastnosť dverí odolávať pokusu o násilný vstup do chráneného priestoru použitím fyzickej sily a s pomocou náradia.

Bezpečnosť dverí deklarujeme certifikátom vydaným autorizovanou skúšobňou. Bezpečnostné dvere musia byť vyskúšané podľa noriem STN EN 1627-1630. Norma stanovuje odolnosť dverí do príslušných bezpečnostných tried od 1 po 6. Pred samotnou skúškou odolnosti proti ručnému pokusu o vlámanie musia dvere prejsť ešte statickou a dynamickou skúškou.

Pri statickej skúške sa vyvíja tlak 3kN – 15kN ( 300kg-1500kg ) podľa príslušnej bezpečnostnej triedy na všetky spevnené body dverí ( rohy, oblasť kovania a kolíky ), pričom nesmie dôjsť k deformácii dverí.

Pri dynamickej skúške dvere podliehajú nárazu 30kg telesa z výšky 800-1200mm, pričom musí byť zachovaná rovinnosť dverí.

Dvere v bezpečnostnej triede 1 musia v spevnených bodoch odolať tlaku 3kN, odolať nárazu 30kg telesa z výšky 800mm. Musia byť odolné voči príležitostnému deštrukčnému silovému narušeniu s využitím ľudskej sily, vyrazenie, vykopnutie, vandalizmu.

Dvere v bezpecnostnej triede 2 musia v spevnených bodoch odolať tlaku 3kN, odolať nárazu 30kg telesa z výšky 800mm a ručnému pokusu o vlámanie s použitím definovaného náradia ( skrutkovače, drevené a plastové kliny, kliešte a hasák, kladivko 200g ). Celkový čas skúšky je 15 minút.

Dvere v bezpečnostnej triede 3 musia v spevnených bodoch odolať tlaku 6kN, odolať nárazu 30kg telesom z výšky 1200mm a ručnému pokusu o vlámanie s použitím náradia ( skrutkovače, drevené a plastové kliny, kliešte, hasák a páčidlo s dĺžkou 710mm ).

Dvere v bezpečnostnej triede 4 musia v spevnených bodoch odolať tlaku 10kN a odolať ručnému pokusu o vlámanie s použitím náradia ( skrutkovače, drevené a plastové kliny, kliešte, hasák a páčidlo s dĺžkou 710mm, kladivo 1,25kg, sekera, strihacie kliešte, dláto, pílka, elektrická vŕtačka, nožnice na plech, elektrickému ručnému náradiu do výkonu 500W, elektrickej vŕtačke so sadou vrtákov ). Celkový čas skúšky je 30 minút.

Dvere v bezpečnostnej triede 5 musia v spevnených bodoch odolať tlaku 15kN a odolať ručnému pokusu o vlámanie s použitím náradia ( skrutkovače, drevené a plastové kliny, kliešte, hasák a páčidlo s dĺžkou 710mm, kladivo, sekera, strihacie kliešte, dláto, pílka, elektrická vŕtačka, nožnice na plech, elektrickému ručnému náradiu do výkonu 1000W elektrická pílka dierovka, chvostovka, vrtáky 13mm HSS/HM, jadrový vrták 50mm HSS/HM, uhlová brúska ). Celkový čas skúšky je 40 minút.

Bezpečnostné triedy dverí

B. trieda Celkový čas skúšky (min.) Charakteristika
1 nevykonáva sa Príležitostné deštrukcné silové narušenie s využitím ľudskej sily, vyrazenie, vykopnutie
2 15 Príležitostné narušenie s využitím jednoduchého ručného náradia a nástrojov
3 20 Deštrukčné narušenie s využitím plného sortimentu ručného náradia
4 30 Deštrukčné narušenie s využitím elektrického ručného náradia do výkonu 500W
5 40 Deštrukčné narušenie s využitím jednoručného elektrického ručného náradia do výkonu 1000W
6 50 Deštrukčné narušenie s využitím dvojručného elektrického ručného náradia do výkonu 2500W

Zdroj: Alarm Almanach

Partneri

SOLODOOR, a.s.
REÁLNE SKÚSENOSTI ZÁKAZNÍKOV
GARÁŽOVÉ A PRIEMYSELNÉ BRÁNY
UZAMYKACIE VLOŽKY